PRÆSENTATION

AKTIVITETER

ARRANGEMENTER

KONTAKT

 

Dansk Blindesamfund

Blindehistorisk Selskab

 

 

BLINDEHISTORISK SELSKAB

 

Velkommen til Blindehistorisk Selskabs hjemmeside.

 

Blindehistorisk Selskab blev stiftet i 1994. De fleste af foreningens medlemmer er medlem af Dansk Blindesamfund, men medlemskab af foreningen er åbent for alle med interesse for foreningens formål, som er at udbrede kendskabet til blindes historie. Medlemskab kan også tegnes af institutioner, foreninger og virksomheder. Ønsker du at blive medlem af Blindehistorisk Selskab kan du kontakte foreningens kasserer, se under punktet KONTAKT.

 

En nærmere præsentation af Blindehistorisk Selskab, dens formål og vedtægter får du ved at følge dette link: PRÆSENTATION.

 

Blindehistorisk Selskab har en række aktiviteter, som fokuserer på indsamling, bevarelse og præsentation af dokumenter, lydoptagelser, billeder og effekter som bidrager til at belyse blindes historie i Danmark. Se nærmere om disse aktiviteter ved at følge dette link. AKTIVITETER

 

Blindehistorisk Selskab afholder i årets løb en række arrangementer for foreningens medlemmer. Du kan få nærmere information om foreningens arrangementer ved at følge dette link.  ARRANGEMENTER

 

Ønsker du at kontakte Blindehistorisk Selskab eller et af foreningens bestyrelsesmedlemmer kan du følge dette link. KONTAKT

Til toppen

PRÆSENTATION

Foreningen blev oprettet ved en stiftende generalforsamling den 18. november 1994, så i 2014 fejrede Blindehistorisk Selskab sit 20 års jubilæum. Blindehistorisk Selskab er en del af Dansk Blindesamfund, som vi har et tæt samarbejde med for bedst muligt at bevare blindes historie i Danmark.

 

Blindehistorisk Selskab arbejder ud fra målsætningen:

At udbrede kendskabet til blindes historie.

At udbrede kendskabet til og anvendelsen af eksisterende blindehistoriske samlinger og arkivalier.

At støtte og medvirke til udbygningen og bevarelsen af blindehistoriske samlinger med henblik på en senere egentlig museumsdannelse til gavn for forskning og formidling.

 

Blindehistorisk Selskab udsender et nyhedsbrev 2-3 gange årligt. Nyhedsbrevet udsendes til alle foreningens medlemmer i det medie den enkelte ønsker, det vil sige punktskrift, sortskrift, på CD eller via e-mail.

Nyhedsbrevet kan for eksempel indeholde orientering fra formanden, referat af foreningens generalforsamling, medlemmernes egne beretninger om deres liv som synshandicappede, interviews eller artikler. Har du gode idéer eller bidrag til nyhedsbrevet kan du kontakte redaktøren eller et af de andre bestyrelsesmedlemmer. Se under punktet KONTAKT.  Du finder de udgivne nyhedsbreve ved at følge dette link. NYHEDSBREVE

Er du interesseret i at læse Blindehistorisk Selskabs vedtægter kan du gøre det ved at følge dette link. VEDTÆGTER

Til toppen

AKTIVITETER

Blindehistorisk Selskab arbejder med registrere og med at indsamle og bevare dokumenter, lydoptagelser og billeder, der kan være med til at belyse blindes historie i Danmark. Vi ønsker samtidig ved hjælp af denne hjemmeside at gøre det registrerede og det indsamlede materiale tilgængeligt for flest muligt.

Litteratur, som er interessant til belysning af blindes historie, findes på mange forskellige steder. For at bistå interesserede med at finde relevant litteratur har Blindehistorisk Selskab udarbejdet og vil løbende vedligeholde en litteraturliste, som kan ses ved at følge linket: LITTERATURLISTE.

Dokumenter af historisk interesse kan være artikler, personlige beretninger om livet som synshandicappet, rapporter, taler, foredrag, jubilæumsskrifter m.m. De indsamlede dokumenter kan ses ved at følge linket: DOKUMENTARKIV

Historiske lydoptagelser kan være radioudsendelser, foredrag, revyer, teaterstykker, koncerter, interviews m.m. De indsamlede lydoptagelser kan høres ved at følge linket: LYDARKIV

Historisk billedmateriale kan være billeder af steder, institutioner, personer, specielle begivenheder m.m. De indsamlede billeder kan ses ved at følge linket: BILLEDARKIV

 

Gennem en årrække har der været samlet og opbevaret en blindehistorisk samling på Instituttet for Blinde og Svagsynede i Hellerup. Samlingen består af ca. 5000 genstande, der stammer fra 1786 – 2005. Samlingen er nu overdraget til Medicinsk Museion, hvor der vil ske en korrekt registrering og opbevaring af genstandene. Der vil ikke umiddelbart blive tale om faste udstillinger, men genstandene vil kunne indgå i forskellige formidlingsmæssige sammenhænge. Vil du vide mere om Medicinsk Museion kan du følge linket: Medicinsk Museion

Til toppen

ARRANGEMENTER

Blindehistorisk Selskabs årlige generalforsamling afholdes normalt på Fuglsangcentret i Fredericia. Generalforsamlingen kombineres med et spændende foredrag eller besøg. Du kan her læse referater af de årlige generalforsamlinger og Blindehistorisk Selskabs årsberetninger.

Arrangementskalender

For alle arrangementer i arrangementskalenderen gælder, at ret til ændringer forbeholdes.

Tidspunkt

Arrangement

18. maj 2017

Blindehistorisk kabaretaften

Af Poul Lüneborg, formand

Torsdag den 18. maj 2017 kl. 19.00 kan alle med interesse for blindes historie se frem til en morsom aften i Blindehistorisk Selskab.

Som nævnt i sidste medlemsblad  er det selskabets fhv. formand Hans Erik Olsen, der med broderen Henrik ved lydpulten, afspiller lydoptagelser af sketches og viser fra Dansk Blindesamfunds Amatørteaters kabaretter fra 1963 til 1965. Hans Erik fortæller gennem lydoptagelserne om deres far Ove Olsen og om, hvad der rørte sig indenfor DBS for godt 50 år siden.

Først en times underholdning, så kaffe og så endnu en times underholdning.

Der er overraskelser, der aldrig tidligere har været spillet.

Arrangementet finder sted på Solterrasserne, Johan Krohns vej 8, 3.sal, 2500 Valby. Der er elevator.

Tilmelding senest 15. maj til

kasserer Henning Backs tlf. 23 11 79 88, mail: henning@backs.dk

eller til sekretær Torvald Kølle tlf. 20 19 32 72, mail: thorvald@cool.dk

Gratis adgang. Familie og venner er velkomne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Til toppen

KONTAKT

Ønsker du kontakt til Blindehistorisk Selskab kan du sende en e-mail til et af dens bestyrelsesmedlemmer ved at benytte nedenstående links:

Formand Poul Lüneborg

Kålundsvej 6A

3520 Farum

Tlf. +45 44 95 04 72

Mobil +45 23 31 05 21

Mail: poul.luneborg@gmail.com

 

Næstformand René Ruby

Jagtvej 14A 2.tv.

2200 København N

Mobil: +45 29 93 09 69

Mail: rene.ruby@parkmail.dk

 

Kasserer Henning Backs

Ringmarken 37

4623 Lille Skensved

Tlf. +45 23 11 79 88

Mail: henning@backs.dk

 

Sekretær Thorvald Kølle

Clermontgade 29 1.

4000 Roskilde

Tlf. +45 20 19 32 72

Mail: thorvald@cool.dk

 

Redaktør Henning Eriksen

Lyngby Hovedgade 104B 4.tv.

2800 Lyngby

Tlf. +45 43 64 13 90

Mail: henning.eriksen@c.dk

 

1. suppleant

Leif Martinussen

Bryrupvej 55

2770 Kastrup

Tlf. +45 32 51 35 52

Mobil: +45 23 26 45 52

Mail: mail@leifmartinussen.dk

 

2. suppleant

Erik Otto Kiørbye

Finsensgade 7 2-3

6700 Esbjerg

Tlf. +45 75 13 12 28

Mobil: +45 51 64 65 58

Mail: kiorbye@esenet.dk

 

Til toppen

 

LINKS

Synscenter Refsnæs  blev oprettet i 1898. Du kan, ved at følge dette link, læse om ”Refsnæsskolen, Institut for Blinde og Svagsynede Børn og Unge i Danmark”, som det hed frem til kommunalreformen i 2007.

Dansk Blindesamfund ”Landsforeningen af Blinde og Svagsynede i Danmark”. Du får et indblik i foreningens historie gennem mere end 100 år og organisationens virksomhed i dag ved at følge dette link.

Medicinsk Museion under Københavns Universitet overtog i 2011 ansvaret for ”Den Blindehistoriske Samling”. Ved at følge dette link kan du læse om museets behandling af de mere end 5000 genstande fra det tidligere Blindehistoriske Museum og aktiviteterne i tilknytning til disse.

Rigsarkivet ved at følge dette link får du adgang til det såkaldte Daisy system, hvorunder arkiverne fra De Kongelige Blindeinstitutter, Dansk Blindesamfund, Blindes Arbejde og meget mere fra Blindesagen i Danmark findes.

IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede, oprettet i 1858 under navnet ”Det Kongelige Blindeinstitut”. Ved at følge dette link kan du læse om instituttets historie og virksomhed i dag.

Handicaphistorien blev stiftet i 1986 under navnet ”Historisk Selskab for Handicap og Samfund”. Ved at følge dette link kan du læse om foreningens formål og aktiviteter.

Blindes Arbejde blev stiftet i 1929. I 2005 blev virksomhedens status ændret til en selvstændig erhvervsdrivende fond, der i dag har mere end 80 medarbejdere.

Fuglsangcentret er Dansk Blindesamfunds kursus- og feriecenter. Centret er tilgængeligt for alle handicapgrupper. Ved at følge dette link kan du læse om centret og dets tilbud.

Laurids Lauridsen var en blind dansk komponist og organist, som levede fra 1882 til 1946. Han skrev kammermusik, orkestermusik og sange, men frem for alt musik for orgel. Her kan du få mere at vide om hans liv og musik.

Hans Erik Olsen var formand for Blindehistorisk Selskab fra 2007 til 2016. På hans hjemmeside fortæller han om sit liv som blind. Her findes desuden en række blindehistoriske lydoptagelser.

Henrik Olsen er pianostemmer og bringer på sin hjemmeside en række lydmontager af blindehistorisk interesse. Disse får du adgang til ved at følge dette link.

 

Til toppen