PRÆSENTATION

AKTIVITETER

ARRANGEMENTER

KONTAKT

 

Dansk Blindesamfund

Blindehistorisk Selskab

 

 

BLINDEHISTORISK SELSKAB

 

Velkommen til Blindehistorisk Selskabs hjemmeside.

 

Blindehistorisk Selskab blev stiftet i 1994. De fleste af foreningens medlemmer er medlem af Dansk Blindesamfund, men medlemskab af foreningen er åbent for alle med interesse for foreningens formål, som er at udbrede kendskabet til blindes historie. Medlemskab kan også tegnes af institutioner, foreninger og virksomheder. Ønsker du at blive medlem af Blindehistorisk Selskab kan du kontakte foreningens kasserer, se under punktet KONTAKT.

 

En nærmere præsentation af Blindehistorisk Selskab, dens formål og vedtægter får du ved at følge dette link: PRÆSENTATION.

 

Blindehistorisk Selskab har en række aktiviteter, som fokuserer på indsamling, bevarelse og præsentation af dokumenter, lydoptagelser, billeder og effekter som bidrager til at belyse blindes historie i Danmark. Se nærmere om disse aktiviteter ved at følge dette link. AKTIVITETER

 

Blindehistorisk Selskab afholder i årets løb en række arrangementer for foreningens medlemmer. Du kan få nærmere information om foreningens arrangementer ved at følge dette link.  ARRANGEMENTER

 

Ønsker du at kontakte Blindehistorisk Selskab eller et af foreningens bestyrelsesmedlemmer kan du følge dette link. KONTAKT

Til toppen

PRÆSENTATION

Foreningen blev oprettet ved en stiftende generalforsamling den 18. november 1994, så i 2014 fejrede Blindehistorisk Selskab sit 20 års jubilæum. Blindehistorisk Selskab er en del af Dansk Blindesamfund, som vi har et tæt samarbejde med for bedst muligt at bevare blindes historie i Danmark.

 

Blindehistorisk Selskab arbejder ud fra målsætningen:

At udbrede kendskabet til blindes historie.

At udbrede kendskabet til og anvendelsen af eksisterende blindehistoriske samlinger og arkivalier.

At støtte og medvirke til udbygningen og bevarelsen af blindehistoriske samlinger med henblik på en senere egentlig museumsdannelse til gavn for forskning og formidling.

 

Blindehistorisk Selskab udsender et nyhedsbrev 2-3 gange årligt. Nyhedsbrevet udsendes til alle foreningens medlemmer i det medie den enkelte ønsker, det vil sige punktskrift, sortskrift, på CD eller via e-mail.

Nyhedsbrevet kan for eksempel indeholde orientering fra formanden, referat af foreningens generalforsamling, medlemmernes egne beretninger om deres liv som synshandicappede, interviews eller artikler. Har du gode idéer eller bidrag til nyhedsbrevet kan du kontakte redaktøren eller et af de andre bestyrelsesmedlemmer. Se under punktet KONTAKT.  Du finder de udgivne nyhedsbreve ved at følge dette link. NYHEDSBREVE

Er du interesseret i at læse Blindehistorisk Selskabs vedtægter kan du gøre det ved at følge dette link. VEDTÆGTER

Til toppen

AKTIVITETER

Blindehistorisk Selskab arbejder med registrere og med at indsamle og bevare dokumenter, lydoptagelser og billeder, der kan være med til at belyse blindes historie i Danmark. Vi ønsker samtidig ved hjælp af denne hjemmeside at gøre det registrerede og det indsamlede materiale tilgængeligt for flest muligt.

Litteratur, som er interessant til belysning af blindes historie, findes på mange forskellige steder. For at bistå interesserede med at finde relevant litteratur har Blindehistorisk Selskab udarbejdet og vil løbende vedligeholde en litteraturliste, som kan ses ved at følge linket: LITTERATURLISTE.

Dokumenter af historisk interesse kan være artikler, personlige beretninger om livet som synshandicappet, rapporter, taler, foredrag, jubilæumsskrifter m.m. De indsamlede dokumenter kan ses ved at følge linket: DOKUMENTARKIV

Historiske lydoptagelser kan være radioudsendelser, foredrag, revyer, teaterstykker, koncerter, interviews m.m. De indsamlede lydoptagelser kan høres ved at følge linket: LYDARKIV

Historisk billedmateriale kan være billeder af steder, institutioner, personer, specielle begivenheder m.m. De indsamlede billeder kan ses ved at følge linket: BILLEDARKIV

 

Gennem en årrække har der været samlet og opbevaret en blindehistorisk samling på Instituttet for Blinde og Svagsynede i Hellerup. Samlingen består af ca. 5000 genstande, der stammer fra 1786 – 2005. Samlingen er nu overdraget til Medicinsk Museion, hvor der vil ske en korrekt registrering og opbevaring af genstandene. Der vil ikke umiddelbart blive tale om faste udstillinger, men genstandene vil kunne indgå i forskellige formidlingsmæssige sammenhænge. Vil du vide mere om Medicinsk Museion kan du følge linket: Medicinsk Museion

Til toppen

ARRANGEMENTER

Blindehistorisk Selskabs årlige generalforsamling afholdes normalt på Fuglsangcentret i Fredericia. Generalforsamlingen kombineres med et spændende foredrag eller besøg. Du kan her læse referater af de årlige generalforsamlinger og Blindehistorisk Selskabs årsberetninger.

Arrangementskalender

For alle arrangementer i arrangementskalenderen gælder, at ret til ændringer forbeholdes.

Tidspunkt

Arrangement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Til toppen

KONTAKT

Ønsker du kontakt til Blindehistorisk Selskab kan du sende en e-mail til et af dens bestyrelsesmedlemmer ved at benytte nedenstående links:

Formand Poul Lüneborg

Kålundsvej 6A

3520 Farum

Tlf. +45 44 95 04 72

Mobil +45 23 31 05 21

Mail: poul.luneborg@gmail.com

 

Næstformand René Ruby

Jagtvej 14A 2.tv.

2200 København N

Mobil: +45 29 93 09 69

Mail: rene.ruby@parkmail.dk

 

Kasserer Henning Backs

Ringmarken 37

4623 Lille Skensved

Tlf. +45 23 11 79 88

Mail: henning@backs.dk

 

Thorvald Kølle

Clermontgade 29 1.

4000 Roskilde

Tlf. +45 20 19 32 72

Mail: thorvald@cool.dk

 

Henning Eriksen

Lyngby Hovedgade 104B 4.tv.

Lyngby

Tlf. +45 43 64 13 90

Mail: henning.eriksen@c.dk

 

1. suppleant

Leif Martinussen

Bryrupvej 55

2770 Kastrup

Tlf. +45 32 51 35 52

Mobil: +45 23 26 45 52

Mail: mail@leifmartinussen.dk

 

2. suppleant

Erik Otto Kiørbye

Finsensgade 7 2-3

6700 Esbjerg

Tlf. +45 75 13 12 28

Mobil: +45 20 46 12 86

Mail: kiorbye@esenet.dk

 

Til toppen

 

LINKS

Synscenter Refsnæs

Dansk Blindesamfund

Medicinsk Museion

Instituttet for Blinde og Svagsynede

Handicaphistorien

Blindes Arbejde

Fuglsangcentret

Laurids Lauridsen

 

Til toppen